Tag Archives: 宣讲会


2013 SHUG上海医学院系列讲座之一复旦大学上海医学院站)– 美国行医,从USMLE开始

上海USMLE高分团队倾情奉献: ——美国行医,从USMLE开始   美国执业医师考试USMLE全貌 史上最快成功赴美路径分享 中美医学教育对比分析 USMLE Step1题型分析及备考指导 有奖答题,挑战USMLE Step1实战题目 有机会获得2013上海USMLE  Step1培训春季基础课全套课件,初步了解SHUG课堂精华!

复旦大学演讲 small

2013.9.22同济大学演讲 small

2013 SHUG上海医学院系列讲座之一(同济站)– 美国行医,从USMLE开始

上海USMLE高分团队倾情奉献: ——美国行医,从USMLE开始   美国执业医师考试USMLE全貌 史上最快成功赴美路径分享 中美医学教育对比分析 USMLE Step1题型分析及备考指导 有奖答题,挑战USMLE Step1实战题目 有机会获得2013上海USMLE  Step1培训春季基础课全套课件,初步了解SHUG课堂精华!